ZNIESIENIE NIERÓWNOŚCI

Należy znieść zrodzone z ekonomicznej i politycz­nej koncentracji ekonomiczne nierówności między miastem a wsią, sztucznie podtrzymujące dotychcza­sowe kierunki migracji. Państwo musi odmówić po­parcia procesom urbanistycznej i przemysłowej gi­gantomanii. Kompleksowa polityka przyszłości winna przystosować okręgi wiejskie, górskie i nadmorskie do zadań stawianych przed nimi przez cywilizację jutra, zaadaptować je do roli obszarów psychicznej i fizycznej regeneracji mieszkańców wielkich miast. Upadek cywilizacji miejskiej, potrzeba „wiejskoś­ci” — oto dominujące cechy naszej epoki i epoki nadchodzącej, oto zapowiedź głębokich przekształceń historii naszego globu.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)