ZMIANA SYTUACJI Z KAŻDYM ROKIEM

Sytuacja z każdym rokiem ulega zaognieniu. Choć prowadzone są niesłychanie kosztowne prace mające na celu poprawę stanu miejskiej sieci komunikacyj­nej — budowa parkingów podziemnych czy dróg szybkiego ruchu — wzrost liczby samochodów czyni transport miejski coraz trudniejszym.W Paryżu, by sprostać problemom i rozwiązać kłopoty związane z komunikacją, należałoby do roku 1985 oddawać do użytku 25 000 stanowisk parkowania rocznie. Aktualne tempo waha się w granicach 8— —10 000 rocznie i jego przekroczenie wydaje się ma­ło prawdopodobne. Za lat 15 liczba samochodów ulegnie podwojeniu. „Nawet zakładając natychmia­stowe przyznanie kredytów niezbędnych do przepro­wadzenia wszelkich prac, stan komunikacji w wiel­kich aglomeracjach Francji będzie ulegał pogorszeniu aż do 1975 roku”, oświadczył w 1965 dyrektor do spraw technicznych miasta Marsylii. „W 1985 roku powrócimy do stanu obecnego.”

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)