Zawód pośrednika nieruchomości dziś i po deregulacji

Obecnie trwają prace w rządzie w sprawie ustawy deregulacyjnej, której celem jest zniesienie barier ograniczających obecnie wykonywanie pewnych zawodów, w tym tez będzie to dotyczyło zawodu pośrednika w handlu nieruchomościami. Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą pośrednikiem w obrocie nieruchomości może zostać osoba, która spełnia szereg warunków a więc: posiada wykształcenie wyższe, jak tez podyplomowe z zakresu obrotu nieruchomościami, zdała odpowiedni egzamin i odbyła praktyki, ponadto ma pełna zdolność do czynności prawnych, warunkiem koniecznym jest tez niekaralność – dopiero wtedy może taka osoba starać się o uzyskanie licencji pośrednika. Do tego należy wykupić obowiązkowe ubezpieczenie oraz stale podnosić poziom swojego zawodowego wykształcenia. Jeśli nowa ustawa wejdzie w życie, wystarczy tylko, że osoba chętna do zawodu pośrednika będzie nie karana, będzie posiadała zdolność do czynności prawnych i wykupi ubezpieczenie – nie będzie wymagane, więc żadne wykształcenie ani umiejętności zawodowe czy doświadczenie w branży nieruchomości.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: