Z OCZYWISTYCH WZGLĘDÓW

Z oczywistych względów prezydent (naczelnik) miasta nie może podjąć uchwały, bowiem ta forma była zastrzeżona dla organu kolegialnego. Organ jed­noosobowy zasadniczo może podejmować decyzje. Nie oznacza to jednak, iż wszystkie decyzje tego organu mają jednakowy charakter prawny. Zatem nadal pozostaje otwarta kwestia, jaki charakter ma decyzja prezydenta lub naczelnika miasta w spra­wie wykonania prawa pierwokupu. Możliwe są w tej mierze dwa rozwiązania. Po pierwsze można przyjąć, że reforma administracji przelewając kompetencje dawnego prezydium rady narodowej na prezydenta miasta sprowadziła administracyjne stadium wykona­nia prawa pierwokupu do nieformalnego procesu decyzyjnego prezydenta . 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?