WYOBCOWANIE Z NATURY TO JEJ ZNISZCZENIE

Zjawisko to jest niewątpliwie zasługą systemu quasi-liberalnego, określającego sposób użytkowania pewnych obszarów, a jednocześnie wprowadzającego ograniczenia cen. Pozwala to wła­ścicielom obszarów uprzywilejowanych (objętych ze­zwoleniem budowy) na przejęcie znacznych dodat­kowych zysków. Znaczne nierówności cen między ziemią pod zabudowę lub nie wyjaśniają w dużym stopniu trudności, z jakimi styka się administracja, chcąc wprowadzić do planów urbanistycznych środ­ki chroniące naturalne środowisko.Środki te są nazbyt rzadko wprowadzane. Lecz nawet ich zastosowanie nie rozwiązuje sprawy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?