WYŁĄCZENIE STOSOWANIA PRAWA PIERWOKUPU

Prawo pierwokupu nie obejmuje wszystkich terenów podlegają­cych przepisom ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach, bowiem zgodnie z normą art. 29 ust. 1 (w związku z art. 1 ust. 1 pkt l) ustawy odnosi się ono tylko do nierucho­mości gruntowych położonych w granicach administracyjnych miasta. W dwóch wypadkach Skarbowi Państwa nie przysługuje prawo pierwokupu, mimo że zbywana (w drodze sprzedaży, za­miany lub darowizny) nieruchomość położona jest w granicach administracyjnych miasta. Wyłączenie stosowania prawa pierwo­kupu (wykupu) związane jest w jednym wypadku z kręgiem podmiotów będących stronami umowy sprzedaży (zamiany, daro­wizny), w drugim zaś wypadku – z przedmiotem takiej umowy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?