WYKŁADNIA GRAMATYCZNA PRAWA RZECZOWEGO

Wykładnia gramatyczna art. 46 § 2 prawa rzeczowego z 1946 r. skłaniała do przyjęcia, że warunkowa lub terminowa umowa obligacyjna o przeniesienie własności nie musiała być zawarta w formie aktu notarialnego. W jednej z uchwał Sąd Najwyższy wyjaśnił jednak, że ratio legis. art. 46 prawa rzeczowego spro­wadza się do tego, iż umowy dotyczące przeniesienia własności nieruchomości są szczególnie ważne, tak z punktu widzenia dobra kontrahentów, jak i interesu społecznego, a więc Ich za­wieranie powinno nastąpić przy zachowaniu wszelkich gwarancji, jakie może dać forma aktu notarialnego. Ta racja prawno-gospo­darcza była i jecst tak samo aktualna co do umów przeniesienia własności sensu stricto, jak i w zakresie umów zobowiązują – cych do przeniesienia własności.  

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?