WŁASNOŚĆ PRYWATNA

Nie uczyniono jednak nic, by niebezpieczeństwa te wykluczyć.Własność prywatna jest złym straż­nikiem przyrod y.Oddać przyrodę w prywatne władanie, pozwalając, by o użytkowaniu ziemi, wody i powietrza decydo­wało kilku właścicieli pod wpływem chęci zysku, wygody i rutyny, bez krztyny troski o dobro zbioro­wości, to pozwolić na zniszczenie przyrody.Naruszając podstawy swego istnienia, człowiek pogarsza swój los. Wyobcowując się z natury sam ulega wyobcowaniu. Te alienacje dają początek do­tychczas nie znanym postaciom ubóstwa powodowa­nym przez pauperyzację środowiska naturalnego. Jeśli procesy te będą nadal trwały, dadzą początek rewolucyjnym burzom przyszłości. To, co robimy dziś, nie jest tylko trwonieniem bogactw, jest samo­bójstwem. Zatruwając Ziemię, zatrujemy się sami. Zniszczenie przyrody prowadzi do samozniszczenia ludzkości.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)