WŁASNOŚĆ PRYWATNA

Własność prywatna nie zapewnia należytej ochro­ny, zamyka biedniejszym dostęp do przyrody; zagar­nianie przez nią przestrzeni jest tak szybkie, że od­biera innym korzyści związane ze wzrostem pozio­mu życia. Za lat 20 każdy Francuz posiadać będzie samochód, lecz jeśli wzrost zabudowy wybrs;eża po­stępować będzie w dotychczasowym tempie, za wi­dok morza płacić się będzie co najmniej 300 000 fran­ków (cenę nadmorskiej willi). Dla tych, którzy nie będą dysponować tą sumą, Morze Śródziemne nie będzie już Tnare nostruTn, lecz morzem zabronionym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?