WŁADZA, PRZYWŁASZCZENIE, WZROST MIAST

Władza polityczna we wszystkich okresach historii łączyła się zawsze z przywłaszczeniem, tj. z wcho­dzeniem w posiadanie pewnych dóbr, które, stymu­lując rozwój ekonomiczny, wzmacniało wtórnie władzę i zwiększało skuteczność używanych przez nią w gospodarce środków nacisku. Władza sama sobie nadaje przywileje finansowe, a zjawisko przy­właszczania przekształca się w czynnik wzrostu gospodarczego.Proces ten ma charakter kumulatywny. Ten me­chanizm „władza—przywłaszczenie—wzrost”, którego funkcjonowanie bogaciło w XIX wieku burżuazję kosztem proletariatu, a na początku XX wieku me­tropolię kosztem zamorskich kolonii, dziś działa na korzyść Paryża oraz — w mniejszym stopniu — innych aglomeracji, a na zgubę francuskiej wsi.Znamy już przypadki szczególnie dotkliwej eksplo­atacji wsi przez ośrodki miejskie. Średniowieczne miasta-państwa zmuszały chłopow do sprzedawania ziarna na miejskim rynku, niszczyły rozwój rzemio­sła na prowincji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)