WKŁAD GRUNTOWY

Jeżeli licytacji podlega wkład gruntowy wnie­siony do rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielnia ta może wykonać pierwokup, ale zobowiązana jest złożyć odpowiednie oświadczenie woli wobec nabywcy licytacyjnego, a nadto za – wiadomić sąd, który wydał postanowienie o przybiciu. Nie wyma­ga się i w tym wypadku aktu notarialnego, bo dla przejścia własności potrzebne będzie wydanie postanowienia o przybiciu. To samo dotyczy wykonania prawa pierwokupu w przypadku nieruchomości w celu zniesienia współwłasności.Oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu ma charak­ter jednostronnej czynności prawnej, której skutkiem jest przejś­cie własności ze sprzedawcy na podmiot uprawniony.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?