WIEŚ UKARANA

W 1965 roku średni roczny dochód przypadający na jedną rodzinę wynosił: na wsi — 9060 franków, w miastach poniżej 100 000 mieszkańców — 14 980 franków, w miastach powyżej 100 000 mieszkań­ców — 16 700 franków, w rejonie Paryża 21 700 fran­ków. W rozbiciu na kategorie zawodowe wygląda to następująco: rolnicy (5900 franków rocznie) i ro­botnicy rolni (7500 franków rocznie) stanowią naj­niższe szczeble drabiny, sytuując się daleko za ro­botnikami (13 300 franków), urzędnikami (15 100 franków), właścicielami przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych (21 800 franków) i personelem kie­rowniczym (46 300 franków rocznie). Te naturalne, jakby pierwotne nierówności eko­nomiczne pogłębia jeszcze działanie krzywdzącej wieś polityki kredytowej i fiskalnej oraz niespra­wiedliwe zasady przydzielania subwencji państwo­wych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)