WIELKIE AGLOMERACJE

Wielkie aglomeracje powoli tracą także swe funk­cje uprzywilejowanej siedziby rozrywek. Rozmiar spadku frekwencji w kinach — tej typowo miejskiej formie spędzania czasu wolnego — jest tu dobrym wskaźnikiem. Od 1959 do 1969 roku spadek ten wy­niósł 52°/o, a w paryskich teatrach w tym samym czasie osiągnął 25%.Formy spędzania czasu wolnego ulegają głębokiej indywidualizacji i nie wymagają już przedsięwzięć zbiorowych. Radio, telewizja, magnetofon, aparat fotograficzny, kamery filmowe i wideokasety jutra rozbiły miejski monopol i udostępniły izolowanym dotychczas mieszkańcom wsi rozrywki będące dotąd przywilejem osób żyjących w miastach. Wielka me­tropolia niedostatecznie wyposażona w urządzenia zbiorowego wypoczynku jest coraz mniej dostosowa- j na do stylu życia ludzi mających coraz więcej czasu wolnego; styl ten cechuje coraz powszechniejszy pęd do sportu i czystego powietrza, pęd, którego dobit­nym wskaźnikiem jest prawdziwy rozkwit dziedzin ludzkiej aktywności fizycznej związanych z kontem­placją natury i głębokim z nią kontaktem.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?