WALKA MIĘDZY SPRAWAMI

Trwa również walka między sprawcami hałasu i ich zrozpaczonymi ofiarami. Od roku 1966 mobili­zuje ona mieszkańców obrzeży lotniska Orły, zjed­noczonych w Komitecie Obrony, grupującym dwa­dzieścia gmin departamentów Essonne i Val-de-Marne. Uczestniczą w nich posłowie rozmaitej przyna­leżności politycznej i wspólnie żądają zakazu lotów nocnych, zakazu budowy dalszych pasów startowych, dźwiękochłonnego zabezpieczenia budynków publicz­nych. Do manifestacji i konferencji prasowych do­szedł nowy środek — nowatorska inicjatywa praw­nicza. Wniesiono mianowicie oskarżenie przeciwko trzem przedsiębiorstwom, skupiającym większość lo­tów, o odszkodowanie za straty poniesione przez okoliczną ludność: akt oskarżenia powoływał się na paragraf 36 Kodeksu Lotnictwa Cywilnego i Han­dlowego, który nakłada na dysponentów samolotu odpowiedzialność za wszelkie szkody, które ponoszą osoby na ziemi. Wyrok Sadu Cywilnego Dartamentu Sekwany z roku 1970 uznał wniosek oskarże­nia i obciążył przedsiębiorstwa finansową odpowie­dzialnością.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)