W ZAKRESIE CZYNNOŚCI

W zakresie czynności cywilnoprawnych orgen administre­cji państwowej może działać również przez swoich funkcjona – riuszy. W takim wypadku musi zostać udzielone pełnomocnictwo do dokonenia danej czynności prewnej. Udzielenie pełnomocni­ctwa powinno nastąpić w sposób przewidziany w prewie cywilnym . Zgodnie bowiem z art. 99 § 1 k.c. jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, to pełno – mocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie. A zatem skoro na mocy art. 31 ust. 3 usta­wy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach oraz art. 597 § 2 k.c. oświadczenie o wykonaniu pierwokupu powinno być złożone w formie aktu notarialnego, to również pełnomoc – nictwo dla osoby składającej to oświadczenie winno być spo — rządzone w formie aktu notarialnego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?