W WYNIKU ATAKU NA PRZYRODĘ

Park ten stworzono w 1963 roku, aby 53 000 hektarów wy­sokogórskiej przyrody stanowiło nienaruszalny za­kątek pierwotnego alpejskiego świata.W owych „wydzielonych” 2500 hektarach znaleźć się miały dwa obszary o wielkim walorze nauko­wym dzięki swej florze i faunie: piękny lodowiec Chaviere, który przedsiębiorca zamierzał pokryć siecią narciarskich wyciągów na użytek przyszłej stacji w Val Thorens, i dolina Polset, gdzie powstać miał ośrodek turystyczny, dogadzający ambicjom lokalnym.Nigdy jeszcze atak na przyrodę nie wywołał tak gorących protestów opinii publicznej: w czasie pe­tycyjnej kampanii zebrano 300 000 podpisów, inter­weniowało wiele wybitnych osobistości i 250 różnych stowarzyszeń, między innymi centralne biuro Po­wszechnej Federacji Pracy i arcybiskup Paryża, Akademia Nauk i Związki Zawodowe, Federacja Towarzystw Ochrony Przyrody i Towarzystwo Tu­rystyczne Kolejarzy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)