W WIELKICH METROPOLIACH

Na płaskowyżach Causses gęstość zaludnienia spa­da nawet do 2 osób na 1 km2, a więc do poziomu, poniżej którego nie mówi się w ogóle o obecności człowieka Z tym samym zjawiskiem stykamy się w pewnych okolicach na południowym wschodzie, gdzie np. kanton La Motte-Chalenęon w departa­mencie Eróme zamieszkuje tylko 1500 osób, choć przed stu laty było ich 7000.W wielkich metropoliach i na terenie ich najbliż­szych przyległości mamy z kolei do czynienia z nie­prawdopodobną koncentracją ludzi. Paryż, ze swo­imi 25 000 mieszkańców na 1 km2 (jest to 35 razy więcej niż średnia gęstości zaludnienia w okręgach miejskich i 650 razy więcej niż w regionach wiej­skich) — jest najgęściej zaludnioną stolicą świata: razy gęściej niż Nowy Jork i Tokio, 3 razy gęściej niż Londyn, 8 razy gęściej niż Berlin.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)