W RAMACH USTAWY

Ciepłownie i wytwórnie cementu nie figurują na liście zakładów, które powinny być lo­kowane z dala od osiedli mieszkalnych. Ustawa do walki z zatruwaniem powietrza z 2 sierpnia 1961 ro­ku przewidywała przepisy wykonawcze odnośnie do wszelkich źródeł zatruć. Jednak cały przemysł oprócz ciepłowni i spalarni śmieci pozostał poza obrębem przepisów. Ta sama ustawa przewidywała utworzenie obsza­rów podlegających szczególnej ochronie, w których rząd określa maksymalną pojemność elementów za­nieczyszczających dla wszelkich urządzeń ogrzew­niczych i nakazuje wyłączenie tych, które przekra­czają wyznaczoną normę. W ciągu 10 lat postano­wienie to wprowadzono w życie tylko w jednym mieście — w Paryżu — a przecież powinny korzy­stać z niego wszystkie miasta zarówno okręgu pa­ryskiego, jak i na prowincji, w których występuje wysoki stopień zanieczyszczenia atmosfery.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)