W CIĄGU LAT

W ciągu 14 lat skorzystano z tej możliwości tylko czterokrotnie. Czyż można się temu dziwić, jeśli biuro, któremu podlega w Mini­sterstwie Kultury całość spraw ochrony, liczy so­bie tylko trzech pracowników?Trudno wyobrazić sobie urlopowy wypoczynek bez morskich brzegów. W tym duchu ustawa z 28 listo­pada 1963 upoważniła państwo do przeznaczenia na publiczny użytek pasma brzegu o szerokości 50 me­trów; otwierałoby to wszystkim, nawet poza obsza­rem własności publicznej, swobodny dostęp do mo­rza, możliwość długich spacerów, pobyt na wspa­niałej przestrzeni wypoczynku i zabaw. Ale z braku kredytów, ludzi, a przede wszystkim dobrej woli, prawo, które mogłoby wygasić tak wiele konfliktów, pozostało na papierze.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)