UŻYCIE FILTRÓW

Użycie fil­trów elektrostatycznych umożliwiło wprowadzenie technik produkcyjnych charakteryzujących się świetną wydajnością kaloryczną.Maksymalne normy regresywne, stanowiąc skła­dowy element higieny miast, powinny także stać się trwałym instrumentem postępu w fabrykach. Trzeba jak najszybciej położyć kres szkodliwości przemysłowego otoczenia pracy: intensywnemu ha­łasowi i znacznemu zatruciu powietrza. Wprowadze­nie obostrzonych norm dopuszczalnego zanieczysz­czenia hal fabrycznych stanowi o wiele bardziej za­sadniczą poprawę życia robotnika niż zwykła pod­wyżka płac.Świat zachodni jest wobec norm dopuszczalnego zatrucia środowiska pracy dużo bardziej obojętny niż świat komunistyczny; woli ponosić koszty nisz­czącego działania na człowieka niż chronić jego oto­czenie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?