UZNANIE PRZEZ UPRAWNIONEGO WIADOMOŚCI

I tak, gdy pierwokup zastrzeżony jest na rzecz Skarbu Państwa na podstawie ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach, obowiązek za­wiadomienia o zawarciu umowy sprzedaży spoczywa na notariu­szu (art. 31 § 2 ustawy). Z mocy zaś przepisu art, 944 k.p.c. zobligowany do zawiadomienia o rozpoczęciu postępowania licy­tacyjnego co do nieruchomości miejskiej jest komornik sądowy. Wypada jednak sądzić, że uzyskanie przez uprawnionego wiado­mości o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży od osoby lub organu nie zobowiązanego do takiego działania nie wpływa na rozpoczęcie biegu terminu do złożenia oświadczenia o wykona­niu pierwokupu .  

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?