UPRAWNIONY ORGAN ADMINISTRACYJNY

Zwolennicy przyznenia przepisom uchwały nr 62 Rady Ministrów roli norm prawnych tworzących prawa dla innych pod­miotów poza organami administrecji peństwowej odwołują się przede wszystkim do form działanie administracji. Powołując się na przyznane organom administracji prawo kierowania ży­ciem gospodarczym na danym terenie twierdzą, iż polega ono przede wszystkim na działalności prewotwórczej opartej na ustawach i innych aktech prawotwórczych oreenów wyższego rzędu . Zgodnie z tym uprawniony organ administracji państwowej ma szczególny obowiązek reelizacji polityki Państwa wyrażonej w różnych przepisech prawnych, między innymi w uchwele Redy Ministrów . Organ ten może więc według włas­nego uznania uwzględnić przepisy zawarte w aktech prawnych wydawanych przez organe wyższego rzędu w ramach kierowa­nia działalnością edministrecyjną.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?