UJAWNIENIE KOSZTÓW

Podatek ujawniający koszty zanieczyszczeń wy­dobędzie na światło dzienne rzeczywistą strukturę kosztów i zrewolucjonizuje warunki konkurencji. Pewne gałęzie przemysłu będą mniej obciążone — ze względu na mniejszą szkodliwość — niż inne, a zatem staną się uprzywilejowane. Przed niektó­rymi z nich otwierają się wspaniałe perspektywy rozwoju, przed innymi upadek lub ewolucja w kie­runku mniej zanieczyszczających technologii. Me­chanizm norm połączony z systemem opodatkowa­nia wywoła masowy rozwój przemysłów oczyszcza­jących, otwierając przed nimi stale rozszerzający się rynek. Nowa polityka przemysłowa nie im­plikuje więc ani zatrzymania, ani nawet sztucznego zahamowania wzro­stu, lecz tylko wewnętrzne przemiesz­czenia w strukturze gospodarczych działań.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)