UCIECZKA NA WIEŚ

Jest faktem znaczącym, że miasta szczególnie mocno dotknięte rozruchami, jak Los Angeles w 1965 i De­troit w 1967 roku, są miastami stworzonymi dla sa­mochodów, a nie dla ludzi. Przecież Los Angeles to moloch o 130 km długości i około 80 km szerokości środowisko miejskie staje się dla człowieka coraz trudniejsze do zniesienia. Mieszkańcy wiel­kich aglomeracji są nowymi proleta­riuszami współczesnego świata.Natężenie kryzysu miast wyjaśnia intensywność rozmiary wzbierającej fali ucieczki. W historii świata rozpoczyna się nowa epoka. Wie­ki całe poeci i prawodawcy usiłowali bezskutecznie powstrzymać migracje ze wsi i mieszkańców miast zainteresować ziemią. To, czego nie udało się doko­nać Augustowi ani Wergiliuszowi, ani Juliuszowi Meline, ani Franciszkowi Coppe, dokonuje się na naszych oczach.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)