TRZECI PODSTAWOWY ŚRODEK

Trzecim podstawowym środkiem nowej polityki przemysłowej będą umowy antyzanieczyszczeniowe zawierane między państwem a poszczególnymi fa­brykami bądź całymi gałęziami przemysłu. Państwo zobowiązane będzie do udzielania pewnej pomocy w formie pożyczek, popierania eksportu, ulg kredy­towych, ulg podatkowych bądź specjalnych zwyżek cen. Druga-strona umowy podejmie w zamian dzia­łania takie, jak określone badania naukowe, wy­miana starych urządzeń, zmiana używanych dotąd paliw.Zastosowanie wymienionych wyżej środków kształ­tować będzie nowy typ rozwoju przemysłowego, głę­boko odmienny od preferowanego przez tradycyjny system ekonomiczny.Zmniejszy się gwałtownie rola zysku jako kryte­rium podejmowania działań gospodarczych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)