TRUDNOŚCI W ROZWIĄZANIU PROBLEMU

Przepisy prawa cywilnego nie dawały i nie dają bezpośredniej odpowiedzi na pytanie, w jakiej formie należy poinformować zobowiązanego o wykonaniu uprawnień płynących z zastrzeżenia pierwszeństwa kupna. Rozwiązanie problemu na­potyka na trudności zwłaszcza wówczas, gdy ustawowe prawo pierwokupu dotyczy nieruchomości. Trzeba w tym względzie od­wołać się do całokształtu przepisów traktujących o formach czynności prawnej. Zgodnie z nimi dla dokonania określonej czynności prawnej wymagana jest szczególna forma wtedy, gdy przepis tak stanowi, lub strony tak postanowiły. We wszystkich pozostałych przypadkach obowiązuje forma dowolna (art. 60 k.c.). Z mocy przepisu art. 597 § 2 k.c. dochowanie formy aktu notarialnego wymagane jest tylko dla oświadczenia woli o wy­konaniu pierwokupu nieruchomości. 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?