SZCZEGÓLNY ZAKAZ WYKUPU

Szczególny zakaz wy­kupu dotyczy nieruchomości będącej przedmiotem darowizny do­konywanej przez cudzoziemca dewizowego na rzecz obywatela polskiego zamieszkałego w kraju. Stworzenie w drodze uchwały Rady Ministrów katalogu przypadków, w których organy administracji państwowej powin­ny lub nie powinny korzystać z prawa pierwokupu, wywołało spór o moc wiążącą tych nakazów i zakazów zawartych w wy­tycznych. Rozwiązanie tego dylematu sprowadza się do okreś­lenia charakteru prawnego wytycznych zawartych w uchwale nr 62 Rady Ministrów, a więc czy mają one rengę norm praw­nych bezwzględnie obowiązujących, czy tylko wskazówek In – strukcyjnych, dle organów administrecji peństwowej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?