STAN ZAWIESZENIA

Uzasadnione jest to tym, że postawienie warunku umożliwiającego innej osobie (poza kontrahentami umowy sprzedaży) nabycie nieruchomości, hamu­je pełną realizację celu gospodarczego umowy sprzedaży, jakim jest przeniesienie jej własności. Dopóki nie spełni się warunek zawieszający, dopóty czynność prawna nie wywołuje skutków prawnych. Stan zawieszenia nie może trwać w nieskończoność i dlatego ustawodawca wprowadził okres, w którym można oświadczyć swoją wolę co do pierwokupu.Ogólny termin do wykonania pierwokupu wynosi jeden mie­siąc od dnia otrzymania zawiadomienia o treści warunkowej umo­wy sprzedaży (art. 598 § 2 k.c.). Miesięczny termin przewidziany przez k.c. ma zastosowanie do wszystkich przypadków ustawowego prawa pierwokupu nieruchomości, chyba że przepi­sy szczególne przewidują inne terminy. 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?