Specyfika bloków i wieżowców mieszkalnych

Przemiany demograficzne, społeczne i gospodarcze znalazły swe odzwierciedlenie w architekturze. Zabudowa miast w dawnych czasach składała się ze zwartej zabudowy w postaci kamienic okalających centrum. Obrzeża zamieszkiwane były w budynkach samodzielnych, domach, willach i budynkach wielorodzinnych o specyficznym dla danego regionu charakterze. Zauważalne było rozwarstwienie społeczeństwa poprzez zamieszkiwane przez nich lokale ze względu na status społeczny, zawód czy poziom zamożności. Migracja ludności robotniczej i wiejskiej do miast ośrodków przemysłowych była dużym wyzwaniem również architektonicznym. Zapewnienie społeczeństwu miejsca do życia wiązało się z potrzebą budowy dużej ilości lokali. Rozwój technologiczny umożliwił zrealizowanie tego zadania poprzez konstruowanie i budowanie bloków mieszkalnych czy wieżowców. Zasoby mieszkaniowe takich nieruchomości są relatywnie bardzo duże. Wykorzystują przy tym niewielka powierzchnię gruntu. Ich cechą charakterystyczną jest konstrukcja zawierająca powtarzalną ilość takich samych mieszkań.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: