SKUTECZNE ZWALCZANIE ZANIECZYSZCZEŃ

Tak na przykład opodatkowane jest zanieczyszcza­nie wody, nie istnieje natomiast podatek od hałasu i zatruwania powietrza. Stosowanie norm jest równie nieuporządkowane. Skuteczne zwalczanie zanieczyszczeń przemysło­wych wymaga zastąpienia sporadycznego reagowa­nia na istniejące już fakty racjonalną polityką, obej­mującą całe pole przemysłowych działań. Należy zmaksymalizować efektywność minimalizując kosz­ty. Cena ochrony środowiska wzrasta powyżej pew­nego poziomu szybciej niż skuteczność oczyszczania. Jeśli tak, a jest to fakt niepodważalny, to konieczne się staje rozłożenie wysiłków na wszystkie sektory gospodarki. Tylko wtedy zdołamy osiągnąć znaczną redukcję zanieczyszczeń nie wkraczając w fazę bły­skawicznego wzrostu kosztów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)