SANKCJA NIEWAŻNOŚCI

Sankcja nieważności przewidziana w art. 599 § 2 k.c, nie ma wpływu na skuteczność oświadczenia woli skorzystaniu z przywileju pierwszeństwa kupna . Zwolennicy tej koncepcji uznają dalej, że nieważność, o której jest mowa w tym przepisie, dotyczy tylko kontrahentów umowy sprzedaży to znaczy sprzedawcy I kupującego. Ich zdaniem jest to nie­ważność względna oddziaływająca tylko na stosunek prawny między zobowiązanym a osobą trzecią; nie ma ona natomiast wpływu na prawa podmiotu uprawnionego z tytułu pierwokupu. Zdaniem zwolenników tej koncepcji przepis § 2 art. 599 k.c. można rozumieć w ten sposób, że dotyczy on wypadku niesku­teczności warunkowej, podobnie jak to się dzieje przy czyn – nościach niezupełnych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?