ROZSZERZENIE OBOWIĄZKU ZAWIADOMIENIA

Niedopuszczalne jest. Jak się wydaje, rozsze­rzanie obowiązku zawiadomienia na Inne podmioty niż te, na których ten obowiązek ciąży z mocy przepisów szczególnych W związku z tym. umowa sprzedaży nieruchomości musi być zawarta w formie aktu notarialnego, można jedynie postulować, aby notariusz pouczył strony o obowiązkach związanych z fak­tem ustawowego zastrzeżenia prawa pierwokupu, a więc także o powinności zawiadomienia uprawnionego o treści warunkowej umowy sprzedaży. Postulat ten opiera się na przepisach prawa o notariacie, zgodnie z którymi notariusz powinien czuwać przy dokonywaniu czynności nad należytym zabezpieczeniem praw i interesów instytucji państwowych, jednostek gospodarki uspo – tecznionej, organizacji społecznych i osób fizycznych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?