ROZPATRYWANIE PROBLEMU

Jeśli rozpatrywać ten problem z czysto handlo­wego punktu widzenia, okazuje się, że w naszym negującym wartości natury zmaterializowanym spo­łeczeństwie wszechmocny system konkurencji ude­rzać będzie po kieszeni tych przedsiębiorców, któ­rzy redukując zanieczyszczenia podnieśli koszty pro­dukcji wytwarzanych przez siebie towarów. Istnie­jący system ekonomiczny nie daje żadnych szans eliminacji zanieczyszczeń przemysłowych. Tylko ja­kaś postać gospodarki kierowanej może nam za­pewnić ocalenie. Opinia publiczna dojrzała do pro­ponowanych zmian. W oczach 40% Francuzów in­terwencja państwa jest niewystarczająca, a tylko 23% sądzi, że jest ona zbyt znaczna.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)