REWOLUCJA TECHNOLOGICZNA

Użytkowanie „odkurzaczy” przez ciepłownie znacz­nie obniża wagę wyrzucanego kurzu, przypadającą na jeden kilowat wytwarzanej energii. Natomiast zastąpienie opakowań ze szkła i tektury opakowa­niami z plastiku znacznie zwiększyło masę odpadków nie podlegających samoczynnemu rozkładowi.Ogólnie rzecz biorąc wydaje się, że rewolucja technologiczna zmierza ku pewnemu zmniejszeniu ilości zanieczyszczeń w stosunku do rozmiaru ekspansji przemysłowej. Tylko że koncen­tracja urbanistyczna działa w od­wrotnym kierunku: dzięki niej nie­bezpieczne oddziaływanie zanie czy­szczeń wzrasta dużo szybciej ni i: ich ilość, szybciej również niż przemy­słowa produkcja.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)