PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANE

Wiele przedsiębiorstw budowlanych nabywa tanie tereny objęte zakazem budowy, a następnie, po wy­muszeniu na administracji zmiany decyzji, odsprze­daje je po bajońskich cenach. Proceder ten jest iście „królewską drogą” spekulacji rodzących prawdziwe fortuny. Fakt ostatni tłumaczy natężenie i siłę presji wywieranych na administrację. Skuteczność tych presji przyczynia się do powolnego zanikania śro­dowiska naturalnego. Planowanie przestrzenne w miastach przestaje się liczyć, ważny jest tylko przy­pływ pieniądza. Dziedzina spekulacji ziemią stała się swoistym państwem w państwie.Analogiczne procesy dają się zauważyć w plano­waniu podziemnej części miast.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?