PRZECIWKO HAŁASOWI

Nie istnieją prawie wcale przepisy przeciwko ha­łasowi, mimo że chodzi tu przecież o jedną z naj­nieznośniejszych plag miejskiego życia, istniejące zaś są mało skuteczne. Zarządzenie Prefektury Po­licji z 1959 roku przeciwko zbędnym hałasom omija hałasy najuciążliwsze i nie przewiduje kar wyż­szych niż 20 franków. Dekret z kwietnia 1969, do­tyczący ograniczeń hałasu spowodowanego przez materiały używane na budowach, przewiduje jedy­nie kary od 100 do 200 franków dla wytwórców lub użytkowników materiałów zakazanych przez dekret. Wejście dekretu w życie zależy przy tym od ukaza­nia się rozporządzeń międzyministerialnych, określa­jących odpowiednie parametry dźwiękowe dla każ­dego rodzaju materiałów. Rozporządzeń tych do dziś brak.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)