PROFIL REGRESYWNOŚCI

Profil tej regresywności będzie odpowiednio rozpisany na kolejne lata planu. Producenci będą więc zmuszeni stopniowo reduko­wać zanieczyszczenia, lecz ta forma przymusu za­pewni im odpowiedni okres na dokonanie przygo­towań. W okolicach, gdzie sytuacja jest tak drama­tyczna, że niezbędne jest natychmiastowe poważne obniżenie stopnia zanieczyszczeń, ustali się odrębne normy lokalne lub regionalne.Jednakowa dla wszystkich norma nie skłania by­najmniej przedsiębiorstwa do dalszego obniżania po­ziomu zanieczyszczeń. Konieczne jest więc zastoso­wanie dodatkowego uzupełniającego środka. Będzie nim zróżnicowane opodatkowanie głównych źródeł zanieczyszczeń, opodatkowanie obejmujące tak pro­dukcję, jak wyprodukowane towary.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)