PRESJA ZYSKU

Drzewa rosnące nad podziemnymi parkingami potrzebują co najmniej dwu i pół metrowej warstwy ziemi. Przedsiębiorcy budowlani wolą — gdyż jest to bardzo opłacalne — dodać jedno piętro parkowania więcej; zostawiają więc tylko cienką warstwę ziemi. Drzewa nie mają na czym rosnąć, rosną tylko krzewy. Gdzie podziały się wielkie rozłożyste drzewa miejskich parków?Presja zysku jest tak silna, że nie należy dziwić się niepowodzeniom planowania przestrzennego i de­wastacji krajobrazu.Francja brzydnie w oczach. Brzydnie zdumiewa­jąco szybko. Lazurowe Wybrzeże, wzgórza Prowan­sji, doliny Alp i Ile-de-France znikają pod nie wkomponowanymi w pejzaż budowlami, przesłania­jącymi horyzont i niszczącymi dawną harmonię na­tury i ludzkich siedzib. Okolice Ermenonville, słyn­ne jako miejsca rozmyślań Rousseau i Nervala, prze­kształcone zostały w lunapark.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?