POTĘGA PIENIĄDZA

Potęga sił pieniądza zdobywa również i dewastuje obszary lasów państwowych. Tereny lasów i wydm o  wyjątkowej wartości turystycznej, szczególnie po­łożone nad morzem, jeziorami lub w okolicach wiel­kich miast, objęte są bardzo drobiazgowym praw­nym systemem ochronnym. Planowanie przestrzen­ne i kontrola inwestycji są jednak w nie najlepszym stanie, dochodzi więc często do powstania prawdzi­wych enklaw własności prywatnej wewnątrz tere­nów państwowych. Istnieją również rozliczne moż­liwości dokonania wymiany z państwem; wymiany, w ramach której państwo, oddając tereny o dużej wartości wypoczynkowej, otrzymuje w zamian lasy nadające się tylko do produkcji drewna, lecz nie mające żadnych zalet turystycznych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?