POSIADANIE KAWAŁKA ZIELENI

Wejście w posiadanie kawałka nietkniętej zieleni, łatwe na wsi, jest zupełnie niemożliwe w mieście. Któż na wsi nie ma 500 m2 ogrodu? W Paryżu na taki luksus pozwolić sobie mogą wyłącznie miliar­derzy.Tak więc każdy przybywający ze wsi mieszkaniec miasta znajduje się w otoczeniu fizycznym dużo gor­szym niż to, w jakim żył uprzednio. Jego własne przybycie do miasta dodatkowo jeszcze wzmaga tę różnicę, gdyż napływ mieszkańców, zwiększając przeludnienie, przyczynia się do dalszego wyniszcze­nia środowiska. Spadek wskaźnika jakości otoczenia życia nowego przybysza będzie więc sumą różnicy tego wskaźnika między wsią a miastem i wielkości dodatkowej: zniszczenia, będącego właśnie rezulta­tem jego migracji. Być może wzbogaci się on w wiele dóbr materialnych, lecz w sferze dóbr niematerial­nych z pewnością zubożeje w stopniu zastraszającym, gdyż życie w mieście narusza w istotny sposób zdro­wie, dynamizm i osobowość człowieka.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)