POPIERANIE ROZWOJU

Popieranie rozwoju metropolii regionalnych jest ekonomicznie uzasadnione tylko w sytuacji, gdy roz­wój ten pociąga za sobą przesuwanie na prowincję licznych instytucji, administracji, ośrodków badaw­czych, szkół wyższych, przedsiębiorstw przemysło­wych i handlowych — mających swe dotychczasowe siedziby w obrębie Paryża. Oparcie opisywanego rozwoju na absorpcji mieszkańców wsi i miasteczek odbiera mu wszelką sensowność. Regionalne metropolie winny przyczymac się do .rozładowania” paryskiego mrowiska i zarazem ha­mować napływ ludności do tego miasta. Nie powin­ny jednak rozwijać się w taki sposob, aby okoliczne obszary przekształcać w pustynię, nisze zyc naturę nadmiernym wzrostem i odczłowieczać istotę ludzką.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)