POLITYKA POMOCY ROLNICZEJ

Polityka pomocy rolniczej, rzeczywistej pomocy żywnościowej zaspokajałaby dużo skuteczniej po­trzeby krajów zacofanych niż pomoc w postaci no­woczesnych technologii i maszyn, które, jako nie­przystosowane do społecznej sytuacji tych krajów, wracają często do ofiarodawcy lub… zwracane są w zamian za pożyczki.Czemu nie mielibyśmy jednocześnie położyć kresu niedożywieniu na Zachodzie, czemu nie mamy po­móc biedakom, starcom i bezrobotnym, którzy w naszym społeczeństwie obfitości są permanentnie zagłodzeni? Bretońscy chłopi palą nie sprzedane kar­czochy, chłopi południa wyrzucają na szosy tony owoców i pomidorów. W miastach tymczasem są lu­dzie, którzy co dzień przetrząsają śmietniki szukając pożywienia.Co za rozkwit rolnictwa nas czeka, gdy Zachód pojmie wreszcie, że jego podstawowym obowiązkiem jest wyżywienie Trzeciego Świata i własnych nędza­rzy, gdy zdecyduje się na stworzenie projektu, który położyłby kres głodowi na świecie!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)