POŁĄCZENIE I WZMOCNIENIE

Połączenie i wzmacnianie wzajemne wszystkich udręk miasta powoduje trwały stres, nieustanne na­pięcie nerwowe, co stwarza z jednej strony pragnie­nie sprzeciwu wobec tych wszystkich źródeł udręcze­nia, a z drugiej lęk, że się im ulegnie.Niepokoje współczesne wiążą się w mniejszym stopniu z metafizyczną niepewnością niż niedostatkiem hi­gieny fizycznego środowiska.Nasycone niebezpieczeństwami i skażone środowis­ko wielkich miast ociera się nieustannie o granice katastrofy. Wystarczy zanik wiatru, mgła czy nagła zmiana temperatury, aby nagle wzrosła szkodliwość zatrutego powietrza i nastąpił tragiczny skok śmier­telności.Londyn przeżywa okresowe naloty smogu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)