PODSTAWOWY SKUTEK NIE ZAWIADOMIENIA

Brak zawiadomienia nie ma jednak wpływu na ważność warunkowej czynności prawnej obejmującej zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości. Podsta­wowym skutkiem nie zawiadomienia jest przesunięcie biegu ter­minu do wykonania prawa pierwokupu. Uprawniony z tytułu pierwokupu może skorzystać z dane­go mu przywileju w ściśle określonym zakresie. Zależne to jest od treści umowy sprzedaży. Jak już wspominano, prawo podmiotowe, jakim jest przywilej pierwszeństwa kupna, może być zrealizowane tylko w momencie zaistnienia kompleksu przesła­nek. Punktem wyjścia jest ważna umowa sprzedaży pod warun­kiem zawieszającym. Możliwość wykonania prawa pierwokupu dotyczy tylko przedmiotu umowy sprzedaży. 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?