PODOBNA EWOLUCJA

Wielkie miasta przestają być uprzywilejowane z punktu widzenia handlowego. W Stanach Zjedno­czonych i Kanadzie liczne przedsiębiorstwa opuszcza­ją rejony przeludnionych aglomeracji, instalują swe pawilony handlowe na skrzyżowaniach wielkich dróg tam oferują przejeżdżającym owoce, warzywa.Z podobną ewolucją mamy do czynienia, we Fran­cji. Regiony wiejskie położone w okolicach arterii komunikacyjnych stwarzają szansę przyciągnięcia pokaźnych rozmiarów klienteli przy zapewnieniu jej dogodnych warunków parkowania samochodów, daw­no już nieosiągalnych w wielkich miastach, a jedno­cześnie niezbędnych do efektywnego ekonomicznie funkcjonowania gigantycznych domów towarowych. Umieszczenie ośrodków handlowych w takich oko­licach pozwala zarazem na sprzedawanie pewnych towarów po niższych niż w mieście cenach, a to dzięki zmniejszeniu się odległości od producenta, co równoznaczne jest ze spadkiem kosztów transportu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)