PLAGI WIELKICH MIAST

W Stanach Zjednoczonych zachodzą procesy od­wrotne. Łatwość komunikacji między metropolią a peryferiami, anglosaskie tradycje kontaktu z na­turą oraz zerowa niemal historyczna i artystyczna atrakcyjność miejskiego centrum powodują odpływ klas średnich. Równoczesny napływ niższych warstw społecznych przekształca amerykańskie aglomeracje w podupadające finansowo i społecznie skupiska udzkie, czyni z nich getta lub olbrzymie slumsy.Wskaźnikiem upadku wielkich miast jest nie tylko zanikanie tradycyjnie pełnionych przez nie funkcji wymiany Jakość cywilizacji miejskiej pogarsza się wskutek błyskawicznie postępującego — czasem aż do granic bezpieczeństwa — niszczenia środowiska naturalnego i wykwitu różnorakich plag, będących specyficzną cechą zurbanizowanego i zatłoczonego otoczenia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)