PAŃSTWOWE SUBWENCJE

W ciągu ostatnich dziesięciu lat utopiono w transporcie 6 milionów 400 tysięcy franków po­mocy państwowej, co pozwalało na sztuczne pod­trzymanie niskich i deficytowych cen przejazdu. W 1949 roku użytkownicy pokrywali 84% kosztów RATP, dziś tylko 50%.Państwowe subwencje na rzecz działalności mu­zycznej w rejonach wiejskich Francji równe są trzy­dniowej pomocy finansowej dla paryskiej Opery i Opery Komicznej, które pochłaniają dziewięć dzie­siątych kredytów na tańce i sentymentalne przedsta­wienia. Żaden region nie jest w tak korzystnej sytuacji jak Paryż, żaden region nie jest tak fawo­ryzowany przez system pomocy państwowej. Fi­nansowe przywileje Paryża i okolicy pozwalają na złagodzenie obciążeń podatkowych i czynią obszar stołeczny obszarem sztucznie uprzy­wilejowanym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)