Dzieła sztuki, ale sztuki użytkowej

Projektowanie i konstruowanie budynków jest zadaniem architektów. Ich wykonaniem zajmuje się już budownictwo. Ale prace architektoniczne postrzegamy jako dzieła sztuki, symboliczne niekiedy. Są to te dzieła, które najdłużej potrafią przetrwać, bo przez całe wieki, wystarczy podać przykład piramid. Architektura może

Trochę razem, trochę osobno

Osiedla domów szeregowych są coraz częstsze w polskim krajobrazie. Oczywiście były budowane już przed wojną, ale nigdy na taką skalę, jak na przykład w Wielkiej Brytanii. Współcześnie takie nieruchomości są chętnie wybierane przez tych, którzy potrzebują do życia większej swobody

Zawód pośrednika nieruchomości dziś i po deregulacji

Obecnie trwają prace w rządzie w sprawie ustawy deregulacyjnej, której celem jest zniesienie barier ograniczających obecnie wykonywanie pewnych zawodów, w tym tez będzie to dotyczyło zawodu pośrednika w handlu nieruchomościami. Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą pośrednikiem w obrocie nieruchomości może

Rozwój budownictwa i architektury

Aktualnie na rynku pojawia się ciągle, co raz więcej budynków. Najwięcej powstaje bloków mieszkalnych, ponieważ, jest na nie wielkie zapotrzebowanie. Powiększają się osiedla, rozbudowują całe miasta. Dlatego, tez zauważono od pewnego czasu duży rozwój budownictwa. Każdego dnia zapadają decyzje o

Miasta przyszłości w projektach architektonicznych

Architekci wybiegają swoimi projektami daleko do przodu, zawsze zresztą tak było. Nawet najbardziej nieprawdopodobne projekty z przed lat, jak sztuczne wyspy, czy budownictwo podwodne doczekały się już swoich realizacji. Każdy projekt wymaga odpowiednich materiałów budowlanych i rozwiązań konstrukcyjnych, na co

Dlaczego lubimy domy drewniane?

Drewno od dawien dawna wyzwala w ludziach nieznane wcześniej emocje. Bardzo często okazuje się, że mając do dyspozycji dom z cegieł a drewniany decydujemy się na ten drugi. Jeśli taką decyzję podejmują ekolodzy lub osoby nastawione pro-ekologicznie jest to zrozumiałe.

Jaki będzie rok 2012 na rynku mieszkaniowym

Zarówno deweloperzy, jak tez właściciele mieszkań z tak zwanego rynku wtórnego oraz potencjalni nabywcy mieszkań zastanawiają się, jaki będzie dla nich ten 2012 rok, czy mieszkania będą drożały, czy taniały, jak banki będą udzielały kredytów i podobne pytania. Od kilku

Specyfika bloków i wieżowców mieszkalnych

Przemiany demograficzne, społeczne i gospodarcze znalazły swe odzwierciedlenie w architekturze. Zabudowa miast w dawnych czasach składała się ze zwartej zabudowy w postaci kamienic okalających centrum. Obrzeża zamieszkiwane były w budynkach samodzielnych, domach, willach i budynkach wielorodzinnych o specyficznym dla danego

NIEWAŻNOŚĆ BEZWARUNKOWEJ UMOWY SPRZEDAŻY

Nieważność bezwarunko­wej umowy sprzedaży została rozszerzona ustawą z 26 X 1971 r. zmieniającą kodeks cywilny na przypadki sprzedaży udziału we współwłasności gospodarstwa rolnego I dzierżawionych nieruchomości . Tak więc w chwili obecnej każda bezwarunko — wa umowa sprzedaży nieruchomości, co do

SANKCJA NIEWAŻNOŚCI

Sankcja nieważności przewidziana w art. 599 § 2 k.c, nie ma wpływu na skuteczność oświadczenia woli skorzystaniu z przywileju pierwszeństwa kupna . Zwolennicy tej koncepcji uznają dalej, że nieważność, o której jest mowa w tym przepisie, dotyczy tylko kontrahentów umowy sprzedaży to znaczy sprzedawcy

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)