OŚWIADCZENIE ZE STRONY SKARBU PAŃSTWA

  • Oświadczenie zaś ze strony Skarbu Państwa o wykonaniu prawa pierwokupu czyni sprzedaż ważną i skuteczną między Skarbem Państwa a sprzedawcą.Zwolennicy drugiej koncepcji zakresu nieważności opiera­ją się głównie na dyspozycji normy prawnej art. 599 § 2 k,c.statuującej tę nieważność i wywodzą, lż ustawodawca wyraźnie objął nieważnością całą bezwarunkową umowę sprzedaży .Przychylając się do ostatniej koncepcji, uznać należy, że pierw­sza interpretacja przepisu art. 599 § 2 k.c. zbyt daleko odbie­ga od jego teści. Wydaje się, że sformułowanie ustawy „sprze­daż dokonana bezwarunkowo jc-st nieważna”, powinno interpreto­wać się w ten sposób, że przesłanką wykonania prawa pierwo­kupu przez Skarb Państwa, współwłaścicieli nieruchomości rol­nej jest ważna umowa sprzedaży. 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?