OGRANICZONY KROK

Przedsięwzięcia te stanowią zdecydowany, zara­zem jednak ograniczony krok naprzód. Przedsię­biorstwa,^ choćby nawet z technicznego punktu widzenia nic nie stało temu na przeszkodzie, są cał­kowicie niezainteresowane w obniżeniu poziomu zanieczyszczeń poniżej norm maksymalnych. Nic nie zachęca ich do zjednoczenia wysiłków w celu po­prawienia stanu oczyszczania. To, że w Stanach Zjednoczonych opracowywany jest system opodatkowania zawartości ołowiu w ben­zynie i dwutlenku siarki, wyrzucanych w atmosferę wynika właśnie z dostrzeżenia podobnych braków’ System francuski oparty jest na normach i opo­datkowanych. Jest on, niestety, niezbyt konkretny.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Jestem zastępcą kierownika budowy w jednej z dużych firm budowlanych Poznaniu. W wolnym czasie piszę tego bloga. W całości serwis jest poświęcony tematyce budownictwa i obrotu nieruchomościami. Jeśli podobają Ci się forma tego bloga to zapraszam do komentowania ?
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)